Quick scan voor organisaties

Misschien overweeg je al een dronebox of ben je aan het nadenken of een dronebox iets kan zijn voor jouw bedrijf of organisatie. Dan is het goed om te weten dat wij actief willen mee verkennen middels een quick scan.

Goed beslagen ten ijs

Om een dronebox te kunnen verantwoorden is het belangrijk dat er één of meerdere use cases aan ten grondslag liggen. Een use case is een grondige beschrijving van wat een systeem (in dit geval een dronebox) moet doen gezien vanuit het gebruikersperspectief. In het geval van bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf werken we uit wat het toestel, de dronebox, de software én de medewerker doen om taken uit te voeren in (vooraf met elkaar bepaalde) scenario’s. We kijken naar doelen, alle acties in elk scenario en we kunnen daardoor ook risico’s, kosten en opbrengsten vaststellen.

Het creëren van een use case doen we samen. Pas na het moment, dat we overtuigd zijn geraakt dat een dronebox past in waar de organisatie deze voor wil gaan gebruiken. Gezien deze tijdsinvestering is het belangrijk om eerst samen te bekijken of het de moeite waard is om met elkaar verder te gaan.

Quick scan

Middels een intake(traject) verkennen we als eerte of een dronebox voldoende kansrijk is op dit moment om in te investeren en te realiseren. Daar hoort een quick scan bij. Het doel van deze scan is om jou en ons snel uitsluitsel te geven over de haalbaarheid van de dronebox.

Vragen in de quick scan

Een aantal vragen staan hierbij centraal:

  • Gebruik je al drones en zo ja, waarvoor?
  • Waar zou je de dronebox voor willen gebruiken?
  • Waar wil je precies gaan vliegen en wanneer?
  • Is er een vrijstaande, hoge locatie beschikbaar om de dronebox te plaatsen?
  • Is er plaatselijk voldoende dekking door het mobiele netwerk?

Quick scan in combinatie met een demo

Is het lastig om deze vragen ‘droog’ te beantwoorden? Wil je eerst een beter beeld hebben van wat er in de praktijk allemaal mogelijk is met een dronebox? Dan kunnen we de quick scan combineren met een demo (proof of concept), die wij hebben klaarstaan.

Vanuit onze kant zullen we een indicatie van de kosten geven, zodat je een idee hebt in welke richting de investering naar toe gaat. Een eventuele use case zal uiteraard uit een uitgebreide offerte bestaan.

Sem is mede-eigenaar van vliegschool Drone Class. Hij ontwikkelt en verzorgt drone opleidingen en training. Daarnaast deelt hij zijn expertise op het gebied van de dronebox.

Contact

Behoefte aan een kennismaking? Graag komen wij met je in contact.