Hoe word je een dronepiloot?

Training vormt een belangrijk onderdeel van de implementatiefase van de dronebox. In de driehoek Organisatie, Mens en Machine, focussen wij bij ‘Mens’ op het trainen van de dronepiloot.

Ook al vlieg je straks geautomatiseerd, degene die de vliegroutes inplant en monitort moet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. Dit draagt bij aan veilige operaties en bovendien ben je het verplicht op basis van Europese wetgeving. Wij zien de medewerkers, die dit gaan doen, als dronepiloten.

Wettelijke basis

Om Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) te mogen vliegen moeten deze piloten verplicht opgeleid zijn. Dit gebeurt in onze basisopleiding. Daarnaast is er training beschikbaar om vertrouwd te raken met de software en de eerste BVLOS vliegminuten onder onze begeleiding te maken.

EU Dronebewijs

Als eerste veronderstelt onze basisopleiding een bepaalde aanwezigheid van kennis over drones. Deze voorkennis wordt behandeld en afgetoetst in online opleidingen voor het officiële EASA A1-A3 en A2 certificaat. Onderwerpen, die aan de orde komen, zijn met name gericht op droneregels, techniek van drones en meteorologie. De opleiding duurt ca. 8-12 uur in totaal en is theoretisch van aard.

Basisopleiding Specifieke categorie

Operaties in BVLOS hebben een hoger risico dan vluchten in de open categorie, die je met het EU Dronebewijs mag uitvoeren. Daarom hoort hier een aparte theorie- en praktijkopleiding bij.

Theorie

De theorie van onze basisopleiding is online op eigen tempo te volgen (ca. 20 uur) en wordt afgesloten met het officiële EASA STS theorie certificaat.

Praktijk

De praktijk bestaat vervolgens uit vlieglessen, met daarna een verplicht VLOS en BVLOS praktijkexamen en het aftoetsen van het schrijven van een vluchtplan:

  • Om te slagen voor het VLOS praktijkgedeelte moet de piloot vliegvaardig zijn in ATTI mode. Dit betekent dat de GPS, die de drone automatisch op hetzelfde punt in de lucht houdt, uit staat.
  • In het BVLOS praktijkgedeelte staat het zelfstandig leren vliegen met een toestel buiten het eigen zicht centraal. Wij oefenen d.m.v. korte en langere afstandsvluchten.
  • Het schrijven van een vluchtplan bereid je voor op de verplichting om zelf vluchtplannen te maken, die verplicht zijn voor BVLOS operaties met de dronebox.

Specific Endorsment modules

Tot slot focussen we op geautomatiseerde BVLOS operaties met onze dronebox. De specific endorsement module BVLOS is een uitgebreide kennismaking met de software om missies te plannen en te monitoren.

Afhankelijk van de operaties met de dronebox kunnen we in een aparte training met de dronepiloten ‘meekijken’ naar de inrichting van de eerste paar vliegroutes, die uitgevoerd gaan worden.

Implementatie

In de realisatie van de dronebox bouwen we voldoende tijd in om medewerkers de benodigde opleiding en training te laten volgen. Daarom maken we gebruik van een comfortabele digitale leeromgeving met zeer verzorgde opleidingen. Vlieglessen en de specific endorsement module BVLOS verzorgen wij op onze locatie in Duiven, omdat we daar met onze eigen dronebox kunnen oefenen.

Sem is mede-eigenaar van vliegschool Drone Class. Hij ontwikkelt en verzorgt drone opleidingen en training. Daarnaast deelt hij zijn expertise op het gebied van de dronebox.

Contact

Behoefte aan een kennismaking? Graag komen wij met je in contact.