Aanvraag bedrijfsvergunning

Een bedrijfsvergunning is verplicht voor het vliegen buiten het eigen zicht van de piloot (BVLOS). In deze blog leggen wij uit hoe we tot een aanvraag van deze bedrijfsvergunning in de specifieke categorie komen.

Specifiek categorie

Alle operaties met een hoger risico dan in de open categorie (waar je standaard in vliegt) komen in de specifieke categorie terecht. Denk hierbij aan het vliegen in no-fly zones, nachtvluchten in Nederland, operaties met zware drones in een woonwijk en… ook BVLOS operaties. Voor al dit soort operaties is een bedrijfsvergunning verplicht.

Bedrijfsvergunning en operationeel handboek

Een bedrijfsvergunning (ook wel autorisatie genoemd) wordt afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  Elke organisatie moet voldoen aan de eisen van een operationeel handboek. In dit document wordt uitgelegd hoe je jouw operaties moet uitvoeren. Het schrijven van zo’n operationeel handboek is dus een speciale expertise. Hiervoor werken wij samen met een ervaren partner. Aan de hand van een quick scan wordt voor ons duidelijk wat je wilt en wordt voor jou duidelijk wat er kán.

Start van de werkzaamheden

Pas in de realisatie van de dronebox start het schrijven van het operationeel handboek. Tot slot, dienen we de aanvraag voor de bedrijfsvergunning in. Gemiddeld moet je rekening houden met zes tot negen maanden doorlooptijd bij de ILT.

Luchtvaartorganisatie

Het is goed om te beseffen dat de ILT jouw bedrijf of organisatie ziet als een luchtvaartorganisatie. Dit betekent dat je belangrijke functies uit een luchtvaartorganisatie, zoals de Accountable manager (eindverantwoordelijke) en Safety Manager, met bijbehorende taken moet toewijzen aan jouw personeel. Ook dit staat in het operationeel handboek. Met de namen van de personen, die deze functies bekleden.

Training

Wij raden aan om meerdere medewerkers tot dronepiloot op te leiden. Het is niet per se nodig dat bijvoorbeeld een Safety Manager moet kunnen vliegen. Anderzijds heeft iedereen binnen de organisatie wel een gemeenschappelijk kennisniveau nodig om met elkaar te kunnen samenwerken.

BVLOS gedeelte in het operationeel handboek

Momenteel krijg je geen toestemming voor BVLOS operaties in het algemeen. De ILT beoordeelt dus per BVLOS operatie of de betreffende vlucht/route uitgevoerd mag worden. Hier houden we in de uitwerking van het operationeel handboek rekening mee. Elke goedgekeurde operatie komt uiteindelijk op de bedrijfsvergunning te staan. Als deze is afgegeven, dan heb je formeel toestemming om te kunnen vliegen én starten alle verplichtingen, die je hiervoor moet nakomen.

Waar letten wij op bij het uitwerken van een BVLOS operatie?

De ILT moet goedkeuring geven om te kunnen opereren. Daarom letten wij op de volgende eisen:

  • Er wordt alleen gevlogen in dunbevolkt gebied (platteland, industrieterrein)
  • A-typisch luchtruim is van toepassing (binnen 30 meter van/over gebouwen en bomen)
  • Bij elke operatie hoort een uitgewerkte, specifieke SORA1
  • Bijbehorende procedures voor het operationeel handboek (OM deel A)2
  • Een uitgewerkt operationeel vluchtplan met duidelijke kaart van het ingetekende vluchtgebied, de uitwijkzones en grondrisicobuffers
  • Design & Installation Appraisal (DIA)3 voor de dronebox en het toestel

Tussentijdse terugkoppeling

Tijdens de lopende aanvraag kan het zijn dat de ILT met aanvullende vragen of eisen komt. Deze pakt onze partner op om op te lossen. Wij houden je van dit proces natuurlijk goed op de hoogte.

Voetnoten in deze blog:

  1. Een SORA is een risico-analyse (toestemmingsmiddel)
  2. OM is een afkorting van Operational Manual, operationeel handboek
  3. Document met te volgen aanwijzingen om de dronebox / het toestel veilig te gebruiken
Sem is mede-eigenaar van vliegschool Drone Class. Hij ontwikkelt en verzorgt drone opleidingen en training. Daarnaast deelt hij zijn expertise op het gebied van de dronebox.

Contact

Behoefte aan een kennismaking? Graag komen wij met je in contact.